สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา198,734.06148,804.0025.1 %5.03,463.042,050.8640.8 %5.0
รวม 198,734 148,804 25.12 % 3,463 2,051 40.78 %