สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม316,008.13289,171.008.5 %4.010,254.164,983.8551.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)221,298.6171,000.0067.9 %5.06,464.648,447.87-30.7 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)261,848.92379,000.00-44.7 %0.08,947.214,552.6849.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)130,745.5130,113.0077.0 %5.05,670.46962.3383.0 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)98,209.6329,434.0070.0 %5.05,435.961,740.7568.0 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)123,789.1430,253.0075.6 %5.06,095.694,617.6224.2 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)98,344.239,997.0089.8 %5.05,426.58591.7589.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)130,572.4429,699.8177.3 %5.06,272.781,806.5071.2 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)92,288.4513,772.0085.1 %5.04,741.84280.0994.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)253,856.50229,643.819.5 %4.56,428.505,000.0022.2 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)105,861.2638,927.0063.2 %5.05,289.011,337.8274.7 %5.0
รวม 1,832,823 1,151,011 37.20 % 71,027 34,321 51.68 %