กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,496,503.002,965,423.0015.2 %5.070,802.0658,703.7017.1 %5.0
รวม 3,496,503 2,965,423 15.19 % 70,802 58,704 17.09 %