สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,083,708.50501,847.0053.7 %5.08,737.725,400.1138.2 %5.0
รวม 1,083,709 501,847 53.69 % 8,738 5,400 38.20 %