สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ222,044.45199,825.4810.0 %5.010,935.776,620.2139.5 %5.0
รวม 222,044 199,825 10.01 % 10,936 6,620 39.46 %