กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 269,660.28192,980.9528.4 %5.07,224.421,713.6076.3 %5.0
รวม 269,660 192,981 28.44 % 7,224 1,714 76.28 %