กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 237,057.14150,000.0036.7 %5.08,018.591,207.9684.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ54,373.2736,000.0033.8 %5.0402.75386.284.1 %2.0
รวม 291,430 186,000 36.18 % 8,421 1,594 81.07 %