สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา218,431.13188,000.0013.9 %5.09,278.644,681.3449.5 %5.0
รวม 218,431 188,000 13.93 % 9,279 4,681 49.55 %