กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 115,317.2281,000.0029.8 %5.05,839.30647.0888.9 %5.0
รวม 115,317 81,000 29.76 % 5,839 647 88.92 %