กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์137,311.3180,453.4041.4 %5.06,652.24771.9088.4 %5.0
สำนักกษาปณ์52,811.3937,636.0028.7 %5.014,116.47962.8393.2 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน10,648.767,497.0029.6 %5.03,184.64356.4788.8 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา8,404.115,902.0029.8 %5.02,547.311,060.8258.4 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน13,039.2312,000.008.0 %4.06,241.08456.8692.7 %5.0
รวม 222,215 143,488 35.43 % 32,742 3,609 88.98 %