สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ188,980.9597,626.0048.3 %5.05,889.33538.4790.9 %5.0
รวม 188,981 97,626 48.34 % 5,889 538 90.86 %