ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถาน83,613.1625,000.0070.1 %5.04,782.4966.6198.6 %5.0
รวม 83,613 25,000 70.10 % 4,782 67 98.61 %