กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง217,258.05347,000.00-59.7 %0.09,253.62756.2791.8 %5.0
รวม 217,258 347,000 -59.72 % 9,254 756 91.83 %