กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 442,269.69556,544.13-25.8 %0.014,056.183,597.5574.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89614.9291.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 219,201.8314,172.0026.2 %5.04,996.76413.0091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 338,626.8311,991.9769.0 %5.06,331.72603.8690.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 113,720.785,110.8862.8 %5.02,957.05145.5695.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1019,327.2517,012.0012.0 %5.04,769.77302.0093.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1121,620.7215,135.4430.0 %5.02,807.14488.0082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1215,402.2413,963.589.3 %4.52,929.24296.0089.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1334,260.4027,715.0819.1 %5.03,380.50330.2590.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1422,200.5517,460.5821.4 %5.03,829.10348.0890.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 16,739.8911,126.5833.5 %5.04,084.59226.0094.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1612,356.9410,514.0014.9 %5.02,691.71375.9586.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1712,334.421,414.8888.5 %5.03,022.16150.0095.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1829,938.2121,000.0029.9 %5.03,368.54188.0094.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1934,391.4146,732.50-35.9 %0.03,154.69338.0089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 228,687.0224,550.3314.4 %5.03,943.80163.4095.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2017,502.2313,847.0020.9 %5.02,585.15302.0088.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2129,975.0027,914.206.9 %3.06,008.91608.0089.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,700.66228.7896.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2326,860.7214,888.0044.6 %5.03,406.21380.7088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2426,939.8716,191.8139.9 %5.04,766.42546.5088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2528,333.3821,341.0024.7 %5.04,602.65383.5891.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2616,211.649,981.0038.4 %5.04,318.89414.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2729,425.2120,894.0029.0 %5.03,892.27601.0584.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2834,432.7423,150.0032.8 %5.04,461.72354.0092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2918,015.9915,987.0011.3 %5.02,805.36287.8589.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 346,015.6414,136.9669.3 %5.017,202.23336.1098.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3020,665.6821,015.00-1.7 %0.03,386.51388.5588.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 434,565.7620,222.9141.5 %5.04,728.57266.0094.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 533,444.4723,339.2030.2 %5.03,852.09104.5097.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 629,024.0834,970.10-20.5 %0.03,632.22302.0091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 722,743.5719,993.0012.1 %5.04,187.84416.0090.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 827,878.4520,264.0427.3 %5.04,206.89568.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 918,934.1411,148.8841.1 %5.03,682.48414.0088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 16,542.334,472.4431.6 %5.0425.7933.2592.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 29,941.506,330.9236.3 %5.0390.0742.7589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน8,095.883,633.5655.1 %5.0378.6637.6990.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง5,741.332,388.5658.4 %5.0425.5176.0082.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง6,738.274,363.0035.3 %5.0474.11114.0076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0393.6055.2486.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน7,668.691,095.0085.7 %5.0511.3776.0085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 16,354.503,230.2049.2 %5.0312.1173.3976.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 25,627.972,339.2458.4 %5.0362.7376.0079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย5,402.193,108.4042.5 %5.0406.2785.5079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่6,312.373,734.0040.8 %5.0408.3576.0081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ7,636.846,810.2810.8 %5.0511.7052.2589.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน7,814.684,001.5648.8 %5.0545.1276.9585.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน7,060.505,184.9626.6 %5.0492.2388.5082.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม6,629.561,614.5075.6 %5.0488.3985.5082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค6,783.441,600.0076.4 %5.0402.3495.0076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ9,255.427,619.9617.7 %5.0471.0576.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา8,133.541,441.0082.3 %5.0428.130.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด5,846.064,351.9625.6 %5.0394.03114.0071.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 16,798.215,457.0019.7 %5.0367.9159.5383.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 28,289.416,926.0016.4 %5.0442.3743.1890.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 38,262.692,322.5671.9 %5.0482.11104.3778.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม8,617.933,534.2059.0 %5.0397.3280.0079.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 15,157.10958.9681.4 %5.0514.720.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 25,743.565,066.0011.8 %5.0606.5049.9191.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ8,293.441,509.0081.8 %5.0516.020.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 16,660.542,776.0058.3 %5.0339.0240.0188.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0308.0951.5983.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0373.9140.0089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง7,111.465,242.0026.3 %5.0300.4595.0068.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0272.5543.3184.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 26,291.982,829.0055.0 %5.0349.4857.2883.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ6,347.741,441.0077.3 %5.0363.9476.0079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี8,194.925,385.0034.3 %5.0452.19142.5068.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0396.9268.4082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 16,850.903,504.0048.9 %5.0331.101.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,390.871,202.5672.6 %5.0273.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0446.0985.5080.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง7,464.736,119.5618.0 %5.0406.57142.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว6,188.151,673.0073.0 %5.0418.35110.3073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง7,659.517,571.001.2 %0.5480.68114.0076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา7,844.935,492.0030.0 %5.0412.2076.0081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง6,288.383,605.0042.7 %5.0420.4838.0091.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์5,137.482,354.0054.2 %5.0328.0885.5073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร7,349.433,513.5652.2 %5.0563.8938.0093.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม8,386.073,020.0064.0 %5.0459.9295.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก5,914.123,195.0046.0 %5.0422.71142.5066.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่6,527.913,255.0050.1 %5.0430.58114.0073.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 16,775.752,518.0062.8 %5.0430.9738.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 28,916.956,640.5625.5 %5.0294.7076.0074.2 %5.0
รวม 1,531,096 1,288,158 15.87 % 181,391 18,927 89.57 %