สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ298,487.81251,000.0015.9 %5.08,681.442,386.3472.5 %5.0
รวม 298,488 251,000 15.91 % 8,681 2,386 72.51 %