สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ118,566.0183,894.0829.2 %5.05,426.581,127.3879.2 %5.0
รวม 118,566 83,894 29.24 % 5,427 1,127 79.22 %