กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต202,514.80351,000.00-73.3 %0.08,343.765,893.5729.4 %5.0
รวม 202,515 351,000 -73.32 % 8,344 5,894 29.37 %