กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 138,604.69236,000.00-70.3 %0.05,367.181,124.0579.1 %5.0
รวม 138,605 236,000 -70.27 % 5,367 1,124 79.06 %