สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 257,344.05109,409.0057.5 %5.06,130.081,085.9682.3 %5.0
รวม 257,344 109,409 57.49 % 6,130 1,086 82.28 %