กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา550,444.63424,100.0023.0 %5.05,579.79876.2284.3 %5.0
รวม 550,445 424,100 22.95 % 5,580 876 84.30 %