กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว168,499.28106,169.0037.0 %5.06,530.307,586.38-16.2 %0.0
รวม 168,499 106,169 36.99 % 6,530 7,586 -16.17 %