สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์130,298.3097,200.0025.4 %5.07,280.702,190.8869.9 %5.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี13,895.5713,920.00-0.2 %0.04,525.811,015.5377.6 %5.0
รวม 144,194 111,120 22.94 % 11,807 3,206 72.84 %