กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ173,385.59145,800.0015.9 %5.08,331.261,326.8284.1 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์10,236.901,853.0081.9 %5.0536.98486.409.4 %4.5
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,077.822,782.909.6 %4.5778.59453.5441.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง2,977.406,052.70-103.3 %0.08,140.34171.0097.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,645.78945.0064.3 %5.0512.56363.2429.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,896.392,286.0061.2 %5.0802.2872.1491.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่3,756.65365.7990.3 %5.01,188.41332.5072.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น2,981.572,725.008.6 %4.0935.73228.4775.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,007.081,399.0053.5 %5.0691.37189.1072.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,380.441,241.0063.3 %5.0360.12309.6914.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร2,261.371,730.8623.5 %5.0283.24222.5821.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี2,693.402,561.004.9 %2.0492.43487.351.0 %0.5
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,357.482,650.0064.0 %5.0787.20224.9871.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง2,681.362,133.0020.5 %5.0635.50523.2817.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,760.942,943.00-6.6 %0.0678.01445.7934.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี2,853.013,533.00-23.8 %0.0763.75237.6668.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,328.441,859.0057.1 %5.0906.05141.6584.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,245.822,167.0049.0 %5.0749.79219.6470.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร2,852.762,025.0029.0 %5.0662.56347.7447.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก985.633,261.43-230.9 %0.01,104.61395.3464.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,340.031,558.8053.3 %5.0915.53474.1048.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,361.104,469.15-89.3 %0.0391.64396.28-1.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,502.201,343.0046.3 %5.0538.39186.8565.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,748.443,129.00-13.8 %0.0452.87332.5026.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,638.37900.0065.9 %5.0796.72944.78-18.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์2,888.31987.0065.8 %5.0837.06395.5252.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง2,855.221,538.0146.1 %5.0685.19351.0048.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,247.302,854.0012.1 %5.0732.42382.8147.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,544.141,350.0046.9 %5.0441.41264.0540.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,237.393,559.00-9.9 %0.0714.85460.0035.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,479.843,477.3759.0 %5.0766.86304.0060.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,218.821,913.0040.6 %5.0629.87503.5020.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 3,506.801,072.0069.4 %5.0548.54364.7633.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,630.102,715.0025.2 %5.0801.32198.4775.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,483.253,437.0023.3 %5.0596.99224.3262.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี3,034.831,784.0041.2 %5.0443.67190.4557.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา2,861.443,131.20-9.4 %0.02,380.44667.1872.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 2,924.272,693.007.9 %3.5765.98180.0076.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร786.02808.00-2.8 %0.0607.58298.9150.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์954.483,451.12-261.6 %0.0524.58530.84-1.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์15,522.624,240.0072.7 %5.0818.21527.2535.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,760.103,583.00-29.8 %0.0597.15516.2513.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส2,998.741,352.0054.9 %5.0955.99475.0050.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,468.064,560.42-84.8 %0.0498.20258.6748.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,584.572,631.0326.6 %5.01,008.82615.8039.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,654.452,828.40-6.6 %0.0756.66371.6250.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย4,567.262,509.6845.1 %5.01,840.47831.2554.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่7,008.253,983.8643.2 %5.02,650.75558.1878.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,514.281,274.0063.7 %5.01,015.34571.3843.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน3,735.222,405.3235.6 %5.01,158.21775.5733.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,148.25357.0088.7 %5.0901.81483.6646.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,294.462,043.00-57.8 %0.0765.24747.952.3 %1.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี2,798.571,575.9043.7 %5.0587.1141.5292.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์2,826.521,685.1040.4 %5.0762.37423.4744.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่72,144.371,073.0098.5 %5.030,754.25247.2999.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,652.601,208.0066.9 %5.01,825.511,057.3642.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,282.312,218.5232.4 %5.0469.80126.1973.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง2,990.702,476.0017.2 %5.0895.2396.6089.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,477.711,526.0038.4 %5.0525.29335.5236.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี4,239.80619.0085.4 %5.0491.46489.430.4 %0.5
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 13,547.578,492.0037.3 %5.01,921.77389.9779.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี27,661.3321,586.9522.0 %5.01,497.98586.4260.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 14,334.119,028.6837.0 %5.01,645.99337.1579.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี17,399.3215,424.0011.4 %5.0909.44283.1968.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 15,638.9515,383.191.6 %0.53,330.51545.3083.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์11,350.3417,307.00-52.5 %0.01,912.06532.0272.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 8,017.256,682.3516.7 %5.02,583.84328.0687.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช16,624.9412,881.0922.5 %5.03,030.16715.3876.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 17,206.874,941.0171.3 %5.02,677.22495.5081.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน7,899.134,180.8047.1 %5.03,521.00454.9087.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 20,603.7414,754.0528.4 %5.01,420.57535.6062.3 %5.0
รวม 624,561 411,294 34.15 % 117,641 29,583 74.85 %