กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว519,359.8449,136.0090.5 %5.05,138.931,109.5178.4 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี34,548.3815,166.8556.1 %5.02,348.21430.0081.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 5,867.074,160.4029.1 %5.02,871.75626.8578.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน9,643.6310,894.82-13.0 %0.01,669.86514.6169.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี24,031.3913,538.0043.7 %5.01,028.10248.9075.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ34,048.928,144.5276.1 %5.02,896.42513.1382.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา18,125.119,576.8047.2 %5.02,695.86753.6572.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง52,696.9313,360.0374.6 %5.02,926.54436.9085.1 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา7,618.4418,189.26-138.8 %0.02,417.58454.7381.2 %5.0
รวม 705,940 142,167 79.86 % 23,993 5,088 78.79 %