กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)292,354.63552,138.00-88.9 %0.017,429.868,679.3050.2 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด76,739.93316,000.00-311.8 %0.030,397.7946,088.85-51.6 %0.0
รวม 369,095 868,138 -135.21 % 47,828 54,768 -14.51 %