กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์84,865.4835,980.0057.6 %5.05,429.71779.4685.6 %5.0
รวม 84,865 35,980 57.60 % 5,430 779 85.64 %