กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง404,379.34405,050.00-0.2 %0.012,489.726,394.7148.8 %5.0
รวม 404,379 405,050 -0.17 % 12,490 6,395 48.80 %