กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน203,590.16171,026.0016.0 %5.010,010.282,084.8879.2 %5.0
รวม 203,590 171,026 15.99 % 10,010 2,085 79.17 %