กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร451,093.3846,530.0089.7 %5.019,709.20419.0897.9 %5.0
รวม 451,093 46,530 89.69 % 19,709 419 97.87 %