กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร144,295.9172,000.0050.1 %5.05,304.64844.9984.1 %5.0
รวม 144,296 72,000 50.10 % 5,305 845 84.07 %