กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร220,784.34175,109.0020.7 %5.08,425.061,118.0886.7 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร1,674.392,290.00-36.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,530.05627.0059.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3771.89459.0040.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 224,761 178,485 20.59 % 8,425 1,118 86.73 %