กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ146,843.9131,812.2078.3 %5.05,126.42650.8487.3 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี17,251.7314,056.0018.5 %5.02,047.1663.6596.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์14,174.564,176.9070.5 %5.02,402.51238.8090.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง4,837.425,441.00-12.5 %0.02,497.48590.5576.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค42,481.1832,055.0024.5 %5.01,555.98383.8175.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น16,063.89470.0097.1 %5.02,488.16520.8479.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม28,452.986,940.0075.6 %5.02,290.33548.6476.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี16,799.8310,142.0039.6 %5.01,426.11234.9383.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา11,244.484,594.9059.1 %5.02,943.63693.5076.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา11,752.658,575.3027.0 %5.01,655.16343.3579.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)51,105.877,644.0085.0 %5.03,940.67314.9192.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี26,422.7214,035.6946.9 %5.02,242.57739.2267.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต12,733.287,063.0044.5 %5.01,020.06336.4367.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 50,057.9413,977.6072.1 %5.02,221.42462.8679.2 %5.0
รวม 450,222 160,984 64.24 % 33,858 6,122 81.92 %