กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน123,187.3563,635.0048.3 %5.05,886.201,048.7782.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,286.816,131.00-168.1 %0.0917.39273.3570.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,202.923,490.08-190.1 %0.01,497.66251.8583.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,220.362,613.00-114.1 %0.03,006.90733.8875.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์919.602,556.00-177.9 %0.01,811.10361.2680.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,470.241,991.40-35.4 %0.02,020.16560.8672.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,236.222,662.00-115.3 %0.02,258.77440.0580.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี1,102.461,539.00-39.6 %0.01,726.40336.1880.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,111.452,540.00-128.5 %0.01,596.53627.6760.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,982.834,114.50-107.5 %0.01,855.17625.1066.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,405.441,575.90-12.1 %0.01,101.08455.1458.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,271.482,240.00-76.2 %0.02,443.08384.0784.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,101.55930.9015.5 %5.01,688.22242.7385.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,237.131,158.006.4 %3.02,522.46764.0269.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่1,516.501,804.00-19.0 %0.03,132.85479.8584.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,127.791,287.00-14.1 %0.01,528.76512.0566.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด783.871,347.90-72.0 %0.01,159.24197.0883.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,577.771,693.77-7.4 %0.02,767.37389.6785.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก985.001,040.00-5.6 %0.01,046.67388.8462.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,287.821,247.003.2 %1.51,045.58356.5665.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม771.61920.45-19.3 %0.01,612.37288.7982.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,445.562,333.00-61.4 %0.03,098.19644.1079.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,525.411,811.00-18.7 %0.02,167.18500.3376.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,128.423,094.00-174.2 %0.02,150.24691.1267.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,724.782,812.00-63.0 %0.0679.87318.4553.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส2,070.331,943.506.1 %3.01,480.58420.1971.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,234.512,002.26-62.2 %0.02,330.47320.8386.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ968.431,664.00-71.8 %0.01,433.14556.7361.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,042.30932.1010.6 %5.02,206.25261.2588.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,624.43271.7283.3 %5.01,174.66348.2170.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์883.28984.00-11.4 %0.01,733.58501.1571.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี634.381,238.40-95.2 %0.01,499.90449.6470.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,069.443,416.49-219.5 %0.0976.63716.0526.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,066.462,524.01-136.7 %0.01,289.16435.7066.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา991.651,875.00-89.1 %0.01,764.42312.6682.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,250.882,498.00-99.7 %0.01,984.82285.8285.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,522.893,437.51-125.7 %0.01,299.85569.7256.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร808.012,693.00-233.3 %0.01,474.06344.3676.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,820.261,871.50-2.8 %0.02,267.34719.1568.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี856.772,462.00-187.4 %0.01,711.46137.2192.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์961.571,984.41-106.4 %0.02,428.82234.3290.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่828.241,865.80-125.3 %0.01,755.73294.3083.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,788.023,652.00-104.2 %0.0548.48350.3236.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม929.471,463.50-57.5 %0.01,584.83387.5475.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร729.605,263.00-621.4 %0.01,434.40525.0763.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน801.29525.1434.5 %5.02,428.67425.7782.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,113.481,056.505.1 %2.51,418.15497.6364.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,051.151,182.80-12.5 %0.01,468.92257.4582.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,221.791,405.00-15.0 %0.02,088.88401.5080.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,351.793,237.21-139.5 %0.01,267.31401.7668.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,427.952,564.80-79.6 %0.01,308.39275.5078.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,167.493,167.00-171.3 %0.01,703.05356.5679.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,139.362,277.60-99.9 %0.01,715.49390.6477.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,521.782,500.00-64.3 %0.02,433.11564.5876.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,416.741,818.80-28.4 %0.01,494.94195.6586.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย1,083.961,611.33-48.7 %0.02,310.97393.3683.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,544.992,974.50-92.5 %0.02,052.28312.3084.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร963.641,233.50-28.0 %0.02,118.94547.4874.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,320.174,296.50-225.5 %0.01,893.21392.1379.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,836.983,336.60-81.6 %0.01,110.40620.7544.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,979.613,919.00-98.0 %0.0837.61258.8169.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม795.592,130.00-167.7 %0.0466.47242.1748.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร5,232.322,803.0046.4 %5.0718.31465.1235.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว1,474.352,079.39-41.0 %0.01,845.24488.4173.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,697.692,078.00-22.4 %0.01,319.32465.5064.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,010.871,873.50-85.3 %0.0650.68301.9053.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย775.071,702.00-119.6 %0.01,757.96285.9583.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,157.738.6099.3 %5.01,607.18591.5463.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,205.873,359.40-178.6 %0.02,464.17446.4981.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์768.621.0099.9 %5.01,949.33443.0577.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,483.612,913.12-96.4 %0.01,214.88417.0065.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู635.512,660.00-318.6 %0.01,348.06361.0173.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง2,318.471,996.5013.9 %5.0835.88594.0728.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ1,014.441,529.39-50.8 %0.01,235.29441.2864.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,370.753,186.27-132.4 %0.02,343.51592.7374.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์778.792,891.50-271.3 %0.01,983.52722.0463.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี1,017.642,083.50-104.7 %0.01,867.62455.6375.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,538.081,023.2033.5 %5.02,726.70932.4065.8 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,297.145,001.26-51.7 %0.02,086.43397.9080.9 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,851.217,135.92-150.3 %0.02,754.78672.8375.6 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง11,044.3114,934.00-35.2 %0.01,519.10412.3072.9 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,342.925,839.00-149.2 %0.01,870.63534.3071.4 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,381.996,285.99-163.9 %0.02,459.84821.7866.6 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,315.994,133.004.2 %2.02,502.68430.8682.8 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,763.143,121.00-77.0 %0.01,235.63149.0187.9 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,801.447,664.00-59.6 %0.0731.60523.0428.5 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,037.018,284.12-172.8 %0.01,211.80425.8264.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส2,572.696,214.90-141.6 %0.01,485.27621.5658.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่5,663.3310,266.58-81.3 %0.03,234.53699.9778.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง5,921.8715,980.00-169.8 %0.01,955.93566.0571.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด10,699.1611,071.00-3.5 %0.0842.83852.14-1.1 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา3,338.635,768.00-72.8 %0.03,129.60430.6586.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช6,430.268,939.74-39.0 %0.02,280.06765.6466.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย4,502.318,458.59-87.9 %0.01,295.301,012.1521.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,198.344,173.00-30.5 %0.01,525.10693.1054.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง8,347.1411,163.92-33.7 %0.02,475.15502.5079.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ5,643.567,212.00-27.8 %0.0963.4758.0194.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์7,299.719,671.13-32.5 %0.03,342.07449.1286.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา11,158.1713,671.67-22.5 %0.02,147.08827.5361.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี6,285.898,272.21-31.6 %0.01,092.901,024.386.3 %3.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี11,976.9123,973.00-100.2 %0.01,108.11169.7584.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี8,797.747,508.0014.7 %5.01,692.22413.2575.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี9,641.4812,613.17-30.8 %0.02,580.19804.9768.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต13,326.6428,738.44-115.6 %0.01,485.82642.4556.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด15,666.6617,213.00-9.9 %0.01,088.82433.5060.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท16,036.8837,155.00-131.7 %0.01,078.21543.2849.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช7,713.8016,127.16-109.1 %0.01,311.26624.5052.4 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,647.9610,783.14-554.3 %0.0564.49609.83-8.0 %0.0
รวม 424,613 569,406 -34.10 % 190,133 51,692 72.81 %