กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์120,629.5495,007.0021.2 %5.06,227.011,125.1681.9 %5.0
รวม 120,630 95,007 21.24 % 6,227 1,125 81.93 %