สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ137,327.1457,178.0058.4 %5.05,795.532,499.3756.9 %5.0
รวม 137,327 57,178 58.36 % 5,796 2,499 56.87 %