สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม163,351.77166,460.00-1.9 %0.05,923.72542.8090.8 %5.0
รวม 163,352 166,460 -1.90 % 5,924 543 90.84 %