กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 614,026.31435,844.0029.0 %5.09,832.067,709.1621.6 %5.0
รวม 614,026 435,844 29.02 % 9,832 7,709 21.59 %