กรมท่าอากาศยาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน111,368.81155,842.00-39.9 %0.05,851.81623.0789.4 %5.0
รวม 111,369 155,842 -39.93 % 5,852 623 89.35 %