กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง520,487.53526,868.00-1.2 %0.016,254.2312,210.7024.9 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)14,060.7518,163.00-29.2 %0.03,625.892,876.6020.7 %5.0
รวม 534,548 545,031 -1.96 % 19,880 15,087 24.11 %