กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท287,600.03267,932.006.8 %3.09,269.263,777.2459.2 %5.0
รวม 287,600 267,932 6.84 % 9,269 3,777 59.25 %