กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์495,304.34305,217.0038.4 %5.06,477.14756.5588.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย285,576.78270,000.005.5 %2.51,313.411,729.71-31.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา9,457.062,478.0073.8 %5.036.5447.50-30.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย292,714.66277,000.005.4 %2.51,642.201,102.2932.9 %5.0
สำนักข่าว18,754.2755,000.00-193.3 %0.05,575.521,435.6774.3 %5.0
รวม 1,101,807 909,695 17.44 % 15,045 5,072 66.29 %