กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ211,661.98192,514.679.0 %4.57,315.092,103.8971.2 %5.0
รวม 211,662 192,515 9.05 % 7,315 2,104 71.24 %