กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 301,984.88205,484.0032.0 %5.011,726.827,623.4335.0 %5.0
รวม 301,985 205,484 31.96 % 11,727 7,623 34.99 %