กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 147,546.63144,065.002.4 %1.06,095.69535.9391.2 %5.0
รวม 147,547 144,065 2.36 % 6,096 536 91.21 %