กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 414,947.06289,007.0030.4 %5.05,517.26648.8188.2 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,263.12179.0085.8 %5.044.7445.88-2.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,804.32887.0050.8 %5.082.931.0098.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,811.92408.0077.5 %5.093.9138.3859.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,495.71865.0065.3 %5.061.61123.00-99.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,980.38524.0073.5 %5.062.1252.0016.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,753.66395.0077.5 %5.049.730.9098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,784.931,484.0016.9 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)2,708.161.00100.0 %5.031.5925.0020.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,753.66776.0055.7 %5.032.741.0096.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท3,096.254,973.20-60.6 %0.052.8856.21-6.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด2,972.50412.0086.1 %5.063.720.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,727.91678.0060.8 %5.050.0980.81-61.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์2,150.95923.0057.1 %5.067.972.8595.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,858.53712.0061.7 %5.034.6355.95-61.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,752.10277.6484.2 %5.038.4576.00-97.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,889.45332.0082.4 %5.051.540.9598.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,749.26412.0076.4 %5.043.2761.84-42.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,732.331,099.0036.6 %5.053.792.8594.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,570.971.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,842.796,041.00-112.5 %0.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,598.311,264.0020.9 %5.048.7483.99-72.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี2,102.40681.0067.6 %5.055.7683.85-50.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,752.97806.0054.0 %5.069.281.9097.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,839.27384.0079.1 %5.053.7264.74-20.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,751.09539.0069.2 %5.053.87101.07-87.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,651.661.0099.9 %5.058.6483.57-42.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,748.51227.0087.0 %5.046.1476.89-66.7 %0.0
รวม 468,090 314,289 32.86 % 6,904 1,847 73.24 %