สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ156,803.8486,000.0045.2 %5.07,418.27282.0096.2 %5.0
รวม 156,804 86,000 45.15 % 7,418 282 96.20 %