สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน114,144.7145,444.1160.2 %5.05,223.35145.1797.2 %5.0
รวม 114,145 45,444 60.19 % 5,223 145 97.22 %