กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ103,001.8031,099.0069.8 %5.05,285.88216.0395.9 %5.0
รวม 103,002 31,099 69.81 % 5,286 216 95.91 %