กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน111,712.4228,616.0074.4 %5.05,523.511,008.8881.7 %5.0
รวม 111,712 28,616 74.38 % 5,524 1,009 81.73 %