สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน107,868.1957,000.0047.2 %5.04,985.72580.2588.4 %5.0
รวม 107,868 57,000 47.16 % 4,986 580 88.36 %